APAJ | TV

APAJ
történetéből

A régi Budai országútról, ma 51-es fő közlekedési útvonalról néhány km-re fekvő települést Dömsöd vagy Kiskunlacháza felől érhetjük el. Apajnál halad át a Budapest-Kelebia vasútvonal. A községnek közvetlen autóbusz összeköttetése van Dömsöddel.

A táj kialakításában fontos szerepet játszott az Ős-Duna, amely hatalmas mennyiségű kavicsot és egyéb hordalékot rakott le. Az esős tavaszi és őszi időszakokban a pleisztocén és oligocén kori Duna medrekben víz halmozódik fel.

A régi folyamágak több száz méteren át nyomon követhetők. Ilyen medermaradványa ma "Halastónak" nevezett lapály is. Megtalálható itt a futóhomok, a humuszos homok, a réti csernozjom, a terület mintegy kétharmadát pedig szikes talajok alkotják.

Bővebben

Apaj - Média
Fotók, videók
 

Tekintse meg eseményeinkről készült videóinkat és fotósorozatokat.

Bővebben

Október 23-ai megemlékezés

Tisztelt Apaji Polgárok!

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 65. évfordulója alkalmából 2021. október 22-én 16.00 órakor a Kultúrházban tartjuk községi ünnepségünket, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Bővebben

Óvodai tornaterem átadás

A Magyar Falu pályázati rendszer keretén belül Apaj község önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Pitypang Óvoda tornatermének kialakítására, melyet a kultúrház épületében a régi konyha helyén alakítottak ki. Az MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése pályázati kiírás számon összesen 10 072 573 Ft támogatást nyert el az önkormányzat. A szükséges önerőt elsősorban saját munkában tette hozzá az önkormányzat. Novák Pál Polgármester Úr az alábbiakat mondta el a beruházásról.

Bővebben

16. Falunap Apaj - 2021

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a 16. FALUNAP APAJ rendezvényünkön.

Bővebben

Pályázati Siker! Útépítés a Szívárvány utcában!

A „Magyar Falu Program keretében Apaj község önkormányzata az MFP-OKE/2020 kódszámú, „Önkormányzati kerékpárút építése” pályázatot elnyerte közel 17 millió forintos támogatással.

Bővebben

Környezetvédelmi engedély a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztéséhez

MÁV Zrt., a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás, eljárást lezáró határozat

A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztályának határozatát itt olvashatják:

Bővebben

Tájékoztatás a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján

minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési

év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Bővebben

2021. március 15.

„Ma büszke szívem, hogy magyar vagyok,
Izzik a lelkem és szemem ragyog.
Ma minden levél, minden ág, egy szót suttog: Magyarország.
Ne csak dísz legyen a kokárda,
Légy te is büszke hazádra!”

/Kántor B. Péter/

Bővebben

Koronavírus tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

A Kormány szigorú rendelkezést hozott a KORONAVÍRUS elleni védekezéssel kapcsolatban. Kérek mindenkit, hogy ezek betartásáról és betartatásáról gondoskodjunk közösen! Az iskola és az óvoda kapcsán a rendelet a 11. § (1)-ban a következőképpen rendelkezik: A köznevelési intézmények – az óvodai intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben
működnek.

Bővebben

Gépjárműadó információk

Tájékoztatjuk, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

Bővebben

Tovább szépül a település

Elkezdődött a település közlejkedési csomópontjában a Központi közpark építése.

Bővebben

A MAGYAR FALU PROGRAM „MFP-NHI/2019” azonosítószámú, „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című pályázat keretében Egészség Majális programunkról

„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című pályázat keretében Egészség Majális programunkról

Bővebben

RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉS A JÁRVÁNYRA TEKINTETTEL

Apaj község Polgármesterének 3/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályairól

Bővebben

Védőmaszkokat oszt Apaj Község Önkormányzata

Rendkívüli intézkedések a koronavírusra tekintettel

Bővebben

Tűzgyújtási tilalom

A katasztrófavédelem április 23-án (pénteken) tűzgyújtási tilalmat rendelt el az ország egész területén.

Bővebben

ÜGYINTÉZÉS JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN

Tájékoztatás a járványügyi helyzetben való ügyintézésről

Bővebben

Új tornaterem épül!

Tovább bővül az Arany János Általános Iskola udvara!

Az önkormányzat továbbfejleszti az iskolát, kibővül egy új tornateremmel, mely helyt tud adni a mindennapos testnevelés óráknak, edzéseknek. Megkezdődtek a munkálatok, a kivitelezést APAJ NONPROFIT KFT. dolgozói végzik.

Bővebben

Pályázati siker

A pályázatokon elért siker a közösség sikere! Ebből sosem elég!

Korábbi beszámolómat kibővíthetem újabb pályázatok eredményeivel, de ne szaladjunk előre, kezdem az elején.

Bővebben

LEADER PÁLYÁZAT 

Lezárult az "Élhető terek és Innovatív kezdeményezések a helyi közösség számára" VP6-19.2.1.-33-5-17-helyi felhívás KÖZÖSSÉGI HÁZ FELÚJÍTÁSA támogatási kérelmünk 7.999.997 Ft támogatást nyert el! Ez az összeg a Kultúrház tetőhéjazat felújítására volt fordítható, így a korábbi pályázattal együtt teljesen megújulhatott a kultúrházunk.
Apaj község kultúrháza több mint 40 évvel ezelőtt kapta meg jelenlegi formáját, amikor a kornak megfelelően nyeregtetős síkpala borítású tetőt kapott. A tetőhéjazat mára teljesen elavult, töredezett, így az épület sajnos több helyen is beázott. A pala anyaga nagyon sok káros anyagot tartalmaz, amely nem csak a környezetünkre, hanem az épület körül dolgozó, illetve az oda kulturálódni, szórakozni járó emberek egészségét is veszélyezteti. Javítása más nem volt lehetséges, hiszen ez az építőanyag már nem kapható, bontott formában újra be nem építhető. Természetesen munkavégzés közben a 12/2006. (III.23.) Eüm. rendelet előírásait szigorúan betartottuk. A bontott pala I-es veszélyességi osztályba sorolt veszélyes hulladéknak minősül. Ezért szakszerű elszállításáról gondoskodtunk.
A héjazat megújítása mellett teljesen új villámvédelmi rendszer is készült az épületre.

Köszönjük a támogatást!

Novák Pál polgármester

Zárd be honlap ismertetőnket
és fedezd fel Apaj települését

Ide kattintva találod
honlapunk navigációját

Településünk címerére kattintva
mindig visszatalálsz a főoldalra