Önkormányzat
Szervezeti felépítés | Közlemények | Közhasznú információk | Anyakönyv | Rendeletek | Letölthető nyomtatványok | Jegyzőkönyvek

Anyakönyvi kivonat kérelem

Kérelemre a születésekről, házasságkötésekről és halálesetekről anyakönyvi kivonat állítható ki.

Az anyakönyvi kivonat bármelyik anyakönyvi hivatalban igényelhető, de az anyakönyvi kivonat azonnali kiállítása csak az anyakönyvi esemény helyén teljesíthető.

Bővebben

Állampolgársági és névváltoztatási ügyintézés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1. után az állampolgársági és névváltoztatási ügyek intézését Budapest Főváros Kormányhivatala, az anyakönyvi ügyek intézését, beleértve az utónevek anyakönyvezhetőségére irányuló kérelmeket, a Miniszterelnökség látja el

Bővebben

Apai elismerő nyilatkozat

Előre történő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:
Lakóhelytől függetlenül intézhető.

Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.

Bővebben

Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem

Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár az anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli.
A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.

Bővebben

Házassági szándék bejelentése

A házasulóknak házasságkötési szándékukat együtt és személyesen kell bejelenteni. Igazolni kell személyazonosságukat, állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes előfeltételeit. A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 1 évig érvényes.

Bővebben

Névváltoztatás

Születési családi, utónév változtatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

Bővebben