Önkormányzat
Szervezeti felépítés | Közlemények | Közhasznú információk | Anyakönyv | Rendeletek | Letölthető nyomtatványok | Jegyzőkönyvek

Névváltoztatás

Születési családi, utónév változtatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti. Első alkalommal 10.000 Ft értékű illetékbélyeg szükséges, valamint születési anyakönyvi kivonat

  • ha házasságban él, akkor a házassági anyakönyvi kivonat,
  • ha a névváltoztatás kiskorút is érint, akkor mind a két szülő jelenléte szükséges,
  • ha a nevet változtató személy kiskorú, akkor mindkét törvényes képviselőnek meg kell jelennie,
  • ha létező harmadik személy családi nevét kívánja viselni, akkor a nevet adományozónak is meg kell jelennie érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot megadja, illetve az anyakönyvvezető előtt aláírja,
  • ha a nevet változtató a 14. évet betöltötte, akkor személyesen meg kell jelennie az aláírás miatt,
  • ha a kérelmezőnek már volt minisztériumi névváltoztatása, akkor 50.000 Ft értékben illetékbélyeget kell lerónia.