Önkormányzat
Szervezeti felépítés | Közlemények | Közhasznú információk | Anyakönyv | Rendeletek | Letölthető nyomtatványok | Jegyzőkönyvek

Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem

Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár az anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli. A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.
 
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – a Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.
 
Az érintett, aki házassági nevet visel. Csak szermélyes ügyintézésre van lehetőség.
 
Kérelmező adatai:
  • házassági név, 
  • születési név, helye, ideje,
  • személyazonosságot igazoló okmány adatai,
  • állampolgárságát igazoló okmány adatai,
  • házasságkötésének helye, ideje, 
  • házastársa házassági és születési neve, 
  • milyen névre kívánja módosítani.
Amennyiben kérelmező más helyen adja be, mint a házasságkötés helye, akkor be kell nyújtania a házassági anyakönyvi kivonatot, amely igazolja, hogy hol és mikor kötötte a házasságot.
 
A házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem illetéke 3.000,- Ft
 
Az ügyintézés határideje 21 nap.