Pitypang Óvoda
Óvodánkról | Csoportok | Faliújság

Tájékoztatás a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A VESZÉLYHELYZET MIATT az óvodai beiratkozás a következő módon zajlik:
A fenntartótól kapott lista alapján 2020. április 21-ig óvodánk felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzánk jelzés arról, hogy másik óvodába jelentkezett és az óvoda felvette. Az óvodai felvételről hozott döntés határideje 2020. április 30-a, az eredményről szóló értesítést a rendszerbe megadott címre postázzuk. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai napján kerül majd sor.

- Felvételre kerül az a gyermek, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
- Akinek gyermeke 2020. szeptember 1. – 2020. december 31. között tölti be a 3. életévét és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést. Jelentkezniük e-mailben kell, 2020. szeptember 1-ig. Az e-mailt a pitypang.ovoda@apaj.hu címre kell megküldeniük. A levélnek tartalmaznia kell a Gyermek nevét, születési helyét és idejét, TAJ számát, állandó lakcímét.
- Akinek gyermeke 2021. január 1. – február 28. között tölti be a 3. életévét, felvételét csak akkor tudjuk biztosítani, ha a csoportlétszámok nem érik el a törvényben meghatározott maximális gyermek létszámot. (ők elő felvételis jelentkezők). Jelentkezniük e-mailben kell szeptember 1-ig. Az e-mailt a pitypang.ovoda@apaj.hu címre kell megküldeniük. A levélnek tartalmaznia kell a Gyermek nevét, születési helyét és idejét, TAJ számát, állandó lakcímét.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők a következőképpen járjanak el:
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába, hanem más település óvodájába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig, az apaji óvoda esetében a fent már megadott e-mail címen.
A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, annak fenntartójával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg. Az óvodák és fenntartóik elérhetőségeit megtalálja a
www.oktatas.hu/Köznevelés/Köznevelési közérdekű adatok/Köznevelési intézménykereső
menüpontban.


Köszönjük együttműködésüket és megértésüket!