Pitypang Óvoda
Óvodánkról | Csoportok | Faliújság

Tájékoztatás a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján

minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési

év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A  19/2021. (III. 10) EMMI Határozat alapján  a 2021/2022.nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról:

1. Az óvoda – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

2. Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022-es nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására, az első óvodai nevelési napon kerül sor.

 

A www.apaj.hu oldalon tudják  letölteni és elküldeni számunkra az óvodai jelentkezési lapot.

 

A beiratkozáshoz szükséges elküldeni, bemutatni

  • gyermekének anyakönyvi kivonatát,
  • személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított azonosító
  •  és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • TAJ számát,
  • továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóságiigazolványát 
  • szakértői bizottság véleménye (ha SNI a gyermek).

    A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése gyógypedagógusi, fejlesztő pedagógusi fejlesztés mellett óvodai csoportban történhet (Nkt. 47.§).

    A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

    Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2021. május 31-ig.

Új gyermekek fogadása: Az első szülői értekezlet után 2021. szeptember 02-től fokozatosan, az óvodapedagógussal egyeztetve.

Az óvodai beiratkozás időpontjai:

 

2021. 05.04.  10 – 16 óráig

2021. 05.05.    8 -  16 óráig

Pótbeiratkozás:          2021. 05.08.    8 – 12 óráig

 

Ezt kétféleképpen tehetik meg:

1. Apaj Község honlapján a letölthető óvodai jelentkezési lap kitöltésével, melyet PDF formátumban a pitypang.ovoda@apaj.hu  e-mail címre kell elküldeni.

2. Személyesen –előzetes telefonon történt bejelentkezéssel a …………………….telefonszámon- a székhelyünkön (Apaj, Óvoda utca 12.) lesz lehetősége beíratni gyermekét az óvodába.

 

A fenntartótól kapott lista alapján 2021. április 30-ig óvodánk felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzánk jelzés arról, hogy másik óvodába jelentkezett és az óvoda felvette.

 

Az óvodai felvételről hozott döntés határideje 2021. május 31. az eredményről szóló értesítést a jelentkezésnél megadott email címre vagy lakcímre postázzuk.
 

Javasoljuk, hogy a szülők a következőképpen járjanak el:

  • Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.
  • Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába, hanem más település óvodájába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton jelezze az általa választott óvoda vezetőjének.
  •  A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
  •  Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2021. május 31-ig.

 

 

Novákné Varga Györgyi

                                                                                         Mb.Óvodavezető