Önkormányzat
Szervezeti felépítés | Pályázati sikerek | Közhasznú információk | Anyakönyv | Rendeletek | Letölthető nyomtatványok | Jegyzőkönyvek

MUNKATERV 2021

APAJ

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2021. ÉVI MUNKATERVE

 

 

ÜLÉSTERV

 

Ülés tervezett időpontja

Előterjesztések leadásának időpontja

Bizottsági ülés időpontja

  2021. január 20.

      2021. január 13.

      2021. január 08-20.

  2021. március 03.

      2021. február 25.

      2021. március 01-03.

  2021. április 07.

      2021. április 01.

      2021. április. 05-07.

  2021. május 12.

      2021. május 05.

      2021. május 10-12.

  2021. június 23.

      2021. június 16.

      2021. június 21-23.

  2021. augusztus 25.

      2021. augusztus 18.

      2021. augusztus 21-25.

  2021. szeptember 29.

      2021. szeptember 22.

      2021. szeptember 27-29.

  2021. október 20.

      2021. október 13.

      2021. október 18-20.

2021. november 24. Közmeghallgatás

  2021. november 24.

      2021. november 17.

      2021. november 22-24.

  2021. december 15.

      2021. december 8.

      2021. december 13-15.

 

A testületi ülések kezdési időpontja: 15.00 óra

 

A testületi ülések első napirendi pontja:

 • Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról (polgármester)
 • Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről (polgármester)

 

A testületi ülések utolsó napirendi pontja:

 • képviselői kérdések, interpellációk
 • az önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezések elbírálása (zárt ülés)
 • a képviselő-testület döntése szerint, ill. az érintett kérésére (személyi ügy) zárt ülésen tárgyalandó egyéb kérdések

 

 

2021. január 20.

 

 1. A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet előkészítése

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: jegyző

 

2. A Áporka-Apaj közös hivatal együttműködési megállapodás alapján pénzügyi elszámolás felülvizsgálata

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: jegyző; pénzügyi vezető - Apaj

 

2021. március 03.

 

 1. Az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terv felülvizsgálata

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: jegyző

 

 1. Az apaji közterületek házszámozásának rendezése

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: jegyző

 

 

2021. április 07.

 

 1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás) megvitatása

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés:Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: jegyző; pénzügyi vezető

 

 1. Beszámoló a Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás működéséről

Előadó: intézményvezető

Előkészítés: jegyző

Előterjesztést készíti: intézményvezető

 

 

2021. május 12.

 

 1. Beszámoló a helyi civil szervezetek előző évi tevékenységéről

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: jegyző; polgármester

Előterjesztést készíti: civil szervezetek vezetői, jegyző

 

2. Az Apaj Díszpolgára cím odaítélése felterjesztés esetén

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: jegyző

 

2021. június 23.

 

 1. Az Apaji Pitypang Óvoda beszámolója

Előadó: intézményvezető

Előterjesztést készíti: intézményvezető

Előterjesztést készíti: intézményvezető

 

 1. Az Apaji Arany János Általános Iskola tájékoztató beszámolója

Előadó: tagintézmény vezető

Előkészítés: intézményvezető

Előterjesztést készíti: intézményvezető, tagintézmény vezető

 

 1. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről (háziorvos, védőnők, háziorvosi ügyeleti ellátás, fogorvosi ellátás)

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: jegyző

 

 1. Szép Apajért Díjak odaítélése

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: jegyző

 

 1. „16. FALUNAP APAJ” program ismertetése

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: Novák Pál polgármester

 

 

2021. augusztus 25.

 

 1. A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Novák Pál

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: gazdasági vezető

 

2021. szeptember 29.

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodásának első félévi teljesítéséről

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: gazdasági vezető

 

 1. Beszámolók az önkormányzati közszolgáltatásokról - (ivóvíz, szennyvízcsatorna, települési hulladékszállítás, köztemető)

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: jegyző

 

2021. október 20.

 

1. A 2021. éves belső ellenőrzési vizsgálat tárgyalása, intézkedési terv jóváhagyása

Előadó: jegyző

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: jegyző

 

 

2. A 2021. évi beruházásokról beszámoló

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: polgármester

 

 

2021. november 24. (18.00 óra)

KÖZMEGHALLGATÁS / FALUGYŰLÉS

(Tájékoztatás a 2021. évi önkormányzati költségvetésről, a beruházásokról, pályázatokról. Az utcák házszámozásának rendjéről tájékoztató.)

 

 

2021. november 24.

 

 1. Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: jegyző

 

 

2. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Pénzügyi – Ügyrendi - Szociális Bizottság

Előterjesztést készíti: gazdasági vezető

 

2021. december 15.

 

1. Aköztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező 2021. évi önkormányzati célok meghatározása

Előadó: Novák Pál polgármester

Előkészítés: Bizottságok

Előterjesztést készíti: jegyző

 

2. Beszámoló az alpolgármester és a PÜSZ bizottság 2021. évi munkájáról

Előadó: Gábor László alpolgármester, bizottsági elnökök

Előkészítés: PÜSZ Bizottság

Előterjesztést készíti: bizottsági referens, jegyző

 

Az önkormányzat 2021. évi rendezvény-naptára

 

Rendezvény / megemlékezés időpontja

Rendezvény / megemlékezés megnevezése

2021. március 15.

Nemzeti ünnep

2021. június

Pedagógus Nap

2021. július 16-17.

Július 16 Apaj Rockfalu

Július 17 Apaj Falunap

Szép Apajért Díjak átadása

Apaj Díszpolgára kitüntetés átadása

2021. augusztus 20.

Nemzeti ünnep

2021. október 23.

Nemzeti ünnep

 

Lakossági fórumok

 

 • Közmeghallgatás - Falugyűlés
 • Civil szervezetek fóruma HEP szerint

 

 

 

                                                                                                       Novák Pál sk.

                                                                                             Apaj község polgármestere