Apaj
Apaj története | Hírek, beszámolók | Programok | Élőkép (webkamera) | Arculati Kézikönyv

2021. március 15.

„Ma büszke szívem, hogy magyar vagyok,

Izzik a lelkem és szemem ragyog.

Ma minden levél, minden ág, egy szót suttog: Magyarország.

Ne csak dísz legyen a kokárda,

 Légy te is büszke hazádra!”

/Kántor B. Péter/

Március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről, megkoszorúzzák a 48-as emlékműveket, szobrokat.

De mi is történt pontosan ezen a jeles napon?

Ezen a napon az 1848/49-es magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. 1848 tavaszán Európa több országában forradalom tört ki.

A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra is. 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Addig ugyanis csak a bécsi udvar jóváhagyásával jelenhetett meg bármilyen magyar nyelvű írás Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi Sándor lelkesítő költeményét a Nemzeti Dal-t.

Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és elhangzott a Nemzeti dal.

Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották,börtönének ajtaja megnyílt. Este díszelőadásra hívták az érdeklődőket a Nemzeti Színházba, ahol Katona József Bánk bán című darabját adták elő a színészek. Vér nélkül győzött a forradalom.

Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848 március 15 megünneplése. Fontos, mert a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését. Büszkének kell lennünk erre a napra. Ennek a napnak az emléke nagyon fontos tanulságokkal töltheti fel ünneplésünket. Ezek a tanulságok pedig az összefogás, a kitartás és a tenni akarás hegyeket megmozgató ereje és egymásnak a megbecsülése. Március 15. jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Viseljük tehát büszkén nemzeti színű kokárdánkat ezen a napon.